"A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet is minden ember iránt. Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg: minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni a küldetésünket." Jean Vanier.


"Sorsod, hogy élsz, hogy vagy, hogy olyan vagy, amilyen; olyan a tested, a lelked, a személyiséged, olyan a tehetséged, a vágyad, a szenvedélyed - vagyis a szereped... Hogy azok az embertársaid vesznek körül, akikkel életed drámáját jól-rosszul el kell játszanod: apád, anyád, testvéreid, gyereked... Mind a te játékostársaid!... De még a szomszédod, az idegenek, sőt a halálos ellenségeid is!... A kör igen széles, mert a tér nagy: ne feledd, hogy ez világszínház!" Müller Péter 

Közös társasjátékkal, vetélkedőkkel a közösségi élet fejlődését segítjük, támogatjuk. Szabadidős tevékenységeinkhez a társasjátékok szolgálnak eszközül. Céljuk, hogy erősítsék a közösség-tudatot, az elfogadást, az élet szeretetét. Olyan hasznos elfoglaltság, amely a család erősségét hangsúlyozza, ugyanakkor túljutva a családban betöltött szerepeken, a tágabb kapcsolatok kialakítására törekszik, kiemeli fontosságát. 

Life Board Games KFT.

Minőség és érték.

Szeretettel köszöntelek. György Tünde vagyok, a Life Board Games Kft. megálmodója és alapítója. Személyes misszióm a valós, örömteli kapcsolatok kialakítása és megtartása. 

Olyan közösség létrehozására törekszem, ahol a közösségi programok alkotóerejével közösen növekszünk, fejlődünk. A rendezvények célja a közös értékek kialakítása, amely segíti az egyén kibontakozását. 

Számomra a legnagyobb érték mindaz a mosoly, öröm, önfeledt szórakozás, amely akkora erővel bír, hogy az egyén, aki részt vesz a programjainkon, rendezvényeinken, hazaviszi mindazt az örömet amit átél. Bátorkodom tovább menni és azt mondani, hogy a legnagyobb boldogság és egyben kihívás is számomra, hogy azon túl, hogy magával viszi a résztvevő a sok pozitív érzést, azt valamilyen úton meg is tartsa és amikor szüksége van újratöltekezni, akkor Én és Mi ott legyünk:

- egy-egy újabb rendezvénnyel

- egy-egy újabb programmal

- a társasjátékokkal (gyártásukat tervezem, hogy a csoport-élményeinket mindenki haza tudja vinni a családjába, a barátai körébe vagy a munkahelyére)

- személyes segítséggel. Ezt úgy értem, ha az ÉLET bármely területén elakadt, nyugodtan lehet hozzánk fordulni. Ha nem Mi tudjuk megoldani a problémát, akkor ajánlunk olyat, aki segíthet. 

Mit is nyújt egy közösség?

A közösségeket alapvetően két kategóriába csoportosíthatjuk. A természetes közösségekhez alapvetően tartozunk, bárki bármikor tagja lehet. Ilyen a család, lakóhelyünk, munkahelyünk, iskolák. A mesterséges közösséget mi magunk választjuk ki, saját belátásunk, értékrendünk szerint. Ilyenek a klubok, egyesületek, egyéb magán kezdeményezések. Előnyük, szépségük abban rejlik, hogy személyes kapcsolatok tudnak kialakulni. Míg egy faluközösségben általában nincs lehetőség a személyes kapcsolatok, a kötődések kialakulására, addig egy kisebb közösség életéhez való csatlakozás ezt lehetővé teszi.

A jó közösség és fenntartása

Ahhoz, hogy egy közösség jó közösséggé váljon, nem elég csupán annyi, hogy valaki regisztrál és elköteleződik. Alapvetően két feltétele van a jó közösségnek.

1. Szükség van a az együttműködési készségre az úgymond befogadó vezetőség/közösségi tagok és a befogadott személy részéről egyaránt. Hiszen együtt kell működnünk és dolgoznunk. Szükséges ehhez az őszinte és azonnali kommunikáció. Amikor megjelenik egy probléma vagy egy kérdés, nincs értelme húzni-vonni, azonnali megoldásra kell törekedni. Így nem alakulnak ki elfojtott indulatok és meg nem értett reakciók. Természetesen építő kritikára mindig szükség van. Az csak előbbre visz. Mindezt pedig úgy célszerű megtenni, ha a kommunikáció nyílt és aktív.

Maga a közösség olyanná válik, amilyenné a tagjai teszik.

2. Másik fontos dolog, az összefogás készsége. Hiszen a célok azonosak és ennek elérése érdekében össze is kell fogni. Ennek eléréséhez nagyban hozzájárulnak a közös élmények, a közös érdeklődés. Ezzel elérjük, hogy a tagok örömmel töltik együtt idejüket. Így nem csupán új élményekkel leszünk gazdagabbak, hanem lesz honnan meríteni a hétköznapokban. arról nem is beszélve, ha olyan támogató közösség tud kialakulni, ahova bárki fordulhat az egyéb problémáival, kérdéseivel.

Folyamatosan tenni és tenni kell a közösségért. Olyan emberekre van szükség, akik akarnak és tudnak is tenni érte. Képesek a cselekvésre.