FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek a LIFE BOARD GAMES KFT-vel (székhely: 2194. Tura, Nefelejcs utca 4.)

Adószám: 27929412-2-13

Telephely: Magyarország, 2184. Tura, Nefelejcs utca 4. mint eladóval (a továbbiakban: LBG).


A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a LBG-el.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést a LBG-el. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális - kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó - szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el.

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF a LBG honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a szállítási információ is szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a LBG által történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult az LBG szerződéses partnerei, illetve az LBG által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között.

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló papír online számlát kap, melyet a VÁSÁRLÓ kérésének megfelelően vagy kinyomtatva személyesen adja át vagy emailben becsatolva. 

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

A LBG kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. A távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra (A LBG nem számít fel további díjat a vásárló internet/telefon szolgáltatójának; ez azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára).
 2. A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket/szolgáltatást a LBG-től, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt a LBG előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte.
 3. Az LBG általában nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben a LBG folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről).
 4. Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik.
 5. A LBG által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai bruttó árak. Amennyiben előfordul, hogy véletlenül a nettó ár van feltüntetve, a kosárba lépve a kifizetés előtt a vásárló mindenképpen látja és tudja. Azt is látja, ha esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségek (amennyiben van ilyen) felmerülnek. A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat.
 6. A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):
 • az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
 • az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék kiszállítása esetén);
 • az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 • szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.
 • szolgáltatás esetén a kifizetéstől számított 14 napon belül (minden esetben a szolgáltatás nyújtása előtt)

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló a LBG levelezési címére (LIFE BOARD GAMES KFT György Tünde - 2194. Tura, Nefelejcs utca 4.) írásbeli nyilatkozatot küldjön vagy a LBG weboldalán található űrlapot kitöltse. Az esetleges panaszokhoz rendelkezésre áll a kapcsolattartó e-mail címe: info@lifeboardgame.com. Azt javasoljuk azonban, hogy a gördülékenyebb ügyintézéshez email helyett használja a Kapcsolati Űrlapot.

 1. A szerződés megkötését megelőzően lehet a hibásan felvitt regisztrációs adatokat javítani.
 2. A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:
 • Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor.
 • Amennyiben a szolgáltatás teljesítésének időpontja a felmondási idő alatt teljesül (a honlapon feltüntetett vagy más felületen közölt információk alapján ez egyértelművé válik) 
 • Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac - LBG által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is - lehetséges ingadozásától függ;
 • Amennyiben az áru/termék a Fogyasztó kívánságának/igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testre szabva kerül kiszállításra;
 • Ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;
 • Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor.
 • Zárt csomagolású termék szállításának esetében, ha a Fogyasztó a lezárt csomagolást felnyitja és a terméket higiéniai vagy egyéb okokból nem lehet visszaküldeni;
 • Amennyiben a vásárolt szolgáltatás vagy termék más vállalkozó által meghatározott időpontra vonatkozó szolgáltatás vagy ajándék vagy promóció.
 • Digitális tartalom kézbesítése esetén (amennyiben a digitális tartalom Fogyasztó előzetes és kifejezett hozzájárulásával, a felmondási idő lejárta előtt nem fizikai hordozón kerül leszállításra. Az LBG felhívja a figyelmet arra, hogy az online tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződéstől nem lehet elállni).
 • A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítás igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Fogyasztó állja.
 • Ha a Fogyasztó a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, a LBG nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.
 • A Fogyasztó köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát.
 • A szerződések (illetőleg a számlák) elektronikus archívumban mentésre kerülnek.
 • Az esetleges panaszt a kapcsolati űrlapon keresztül lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok részére előterjeszteni.
 • Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára esetlegesen eltérhet. A LBG a vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet a LBG visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt a LBG részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől.
 • A LBG jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik, a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és a LBG-től - ezen körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy LBG jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíteni
 • A LBG jogosult a szolgáltatások időpontját megváltoztatni. 
 • LBG 48 órán belül köteles visszaigazolást küldeni.
 • Amennyiben LBG nem küldi meg a visszaigazolást 48 órán belül, akkor az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket a LBG címére (LIFE BOARD GAMES KFT, György Tünde - 2194. Tura, Nefelejcs utca 4.) kell visszaküldenie.

III. Megállapodás

Teljesítés

 • A Vásárló azzal, hogy elfogadja a LBG által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, termék, szolgáltatás, digitális tartalom) a "kosárba teszi"vagy a "Vásároljon most" szolgáltatást használja (nem csak regisztrált felhasználók részére elérhető) szerződést köt a LBG-el. A Vásárló szerződést köthet a LBG munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.
 • A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést a LBG befogadta. A LBG nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót a LBG a szerződés létrejöttéről - a Vásárló által megadott email címre küldött - megerősítő emailben tájékoztatja.
 • Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a felek közös megállapodása vagy a törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni.
 • A megkötött szerződést a LBG legalább öt évig - vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják - archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre.                                          


2. Szállítás

 • Az adásvételi szerződéssel a LBG vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a digitális tartalmat/licencet a Vásárló részére szolgáltatja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot, illetve a digitális tartalmon felhasználási jogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket/digitális tartalmat a LBG-től átveszi és annak vételárát kifizeti.
 • A LBG a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt licencekre és szolgáltatásokra is a megfelelő módosításokkal.
 • A LBG leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát, illetve a licenc felhasználási jogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.
 • A LBG szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá a Vásárlót a kiszállításról időben értesíti.
 • Vállalkozások esetében a LBG teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az LBG a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében a LBG teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.
 • Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket.
 • A LBG a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le Vásárlónak.
 • Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az LBG a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy a megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is.

Kárveszély

 • A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva.
 • A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját a LBG részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a LBG-nek felróható.
 • A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét.
 • A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy a LBG biztosította annak megtekintését és kipróbálását.
 • Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés a LBG szerződésszegésének eredménye.
 • Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy LBG - az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően - jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.

Szavatosság (LBG)

A LBG szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. A LBG szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában:

 1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel a LBG vagy az alkatrészeket/kiegészítőket gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
 2. A termék használható arra a célra, amit a LBG meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.
 3. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.
 4. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben a termék az átvételt követő 1 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt.

Ellenkező kikötés hiányában, a Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 1 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre:

 1. olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
 2. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 3. azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy
 4. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vállalkozókra más reklamációs időszak vonatkozhat, mely eltérő időszak az egyes termékeken kerül meghatározásra.

A hibás teljesítés nem reklamálható, ha a Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta.

Abban az esetben, ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére.

Amennyiben a Vásárló szavatossági kijavítást/pótlást kér és a javított/pótolt terméket nem veszi át a megadott határidőben, úgy a LBG jogosult minden késedelmes nap után bruttó 200 Ft tárolási díjat felszámítani. Amennyiben a Vásárló a javítási/pótlási értesítő kézhezvételétől számított 2 hónap elteltével sem veszi át a terméket, úgy LBG jogosult a terméket a tárolási díj fedezése érdekében értékesíteni.

Súlyos szerződésszegés

Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult:

 • a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész/tartozék ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze/tartozéka hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrész/tartozék cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;
 • a hiba kijavítására;
 • a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy
 • a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja a LBG-t, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja. Ezt követően másik szavatossági igényre csak a LBG jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát a LBG nem javítja ki belátható időn belül vagy a LBG akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont).

Abban az esetben, ha a LBG nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt/tartozékot vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha a LBG nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak.

Kisebb szerződésszegések

Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból.

A LBG jogosult a hiányzó alkatrészt/tartozékot leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása - a LBG mérlegelése alapján - kijavítással vagy új termék kiszállításával történik.

Amennyiben a LBG nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak a LBg jóváhagyásával tud.

Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles a LBG részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) a LBG költségére visszaküldeni.

Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 1 azaz egy hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő.

Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében a LBG vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is.

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra.

 1. Digitális tartalom

A LBG-től vásárolt digitális tartalmak használatával kapcsolatban a Vásárló köteles betartani a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeket és az adott termékre vonatkozó szerzői jogi és egyedi licenc feltételeket. Amennyiben Vásárló ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy valamennyi kárért felelős és büntetőjogi következményekkel is számolhat.

A digitális tartalom természetes személy vásárlói (akik kizárólag magánszemélyek lehetnek) akár közvetetten vagy közvetlenül, kizárólag csak személyes használatra és egyéb nem gazdasági vagy üzleti haszonszerzési célra jogosultak a digitális tartalmat használni, kivéve ha a licenc feltételei erről másként rendelkeznek. A Vásárló - a szerzői joggal, más jogszabályokkal vagy a licenc használati feltételekben meghatározottakkal ellentétesen - nem jogosult lemásolni vagy más módon reprodukálni, további másolatokat, kivonatokat készíteni vagy megváltoztatni a megvásárolt digitális tartalmat. A digitális tartalomhoz való hozzáférés megtagadható vagy a licenc használat deaktiválható, ha a digitális tartalom illegális tevékenység eredményeként került a felhasználó birtokába.

A jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak a LBG által a Vásárló részére ajándékként adott digitális tartalmakra is.

 1. Elállás
 2. Fogyasztó

A Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet:

 1. a termékek átvételétől (adásvételi szerződés estén);
 2. az utolsó kiszállítás átvételétől (többféle termék adásvételi szerződése / többféle alkatrész/tartozék kiszállítása esetén);
 3. az első szállítás átvételétől (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 4. a szerződés megkötésének napjával.
 • A Fogyasztó akként állhat el a szerződéstől, hogy a weboldalon található online űrlapot kitölti és elküldi. Amint a Fogyasztó elküldte a kitöltött űrlapot, azt a LBG írásban késedelem nélkül visszaigazolja.
 • Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld az LBG címére: (LIFE BOARD GAMES KFT György Tünde - 2194. Tura, Nefelejcs utca 4.)
 • Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó a LBG által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni a LBG részére.
 • A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta.
 • Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket a LBG részére és címére kisérőlevéllel együtt (nem szükséges) visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.
 • A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik.
 • Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon a LBG visszafizeti.
 • Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket a LBG-nek visszavitte vagy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a LBG részére visszaküldte.
 • A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy a LBG és Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt a LBG részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül a LBG részére megfizetésre, úgy a LBG jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.
 1. Egyéb

A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja, illetve ha a megrendelés minimum 20 db. termék.

Amennyiben a Vállalkozó a LBG hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben a LBG hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől 14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a LBG a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket a LBG ismét értékesíteni tudja.

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre:

 1. A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg.
 2. A termék hibássá minősítése előtt a Vásárló használta a terméket.
 3. A terméket a Vásárlónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY
 4. A terméket a Vásárló azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vásárló a rendeltetésszerű használat során "lehasználta" vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került használásra vagy módosításra, úgy a Vásárló köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni a LBG-t a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a Vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni.

 1. A személyes adatok védelme és biztonsága

A Vásárlók személyes adatainak védelméről minden információ itt érhető el: https://www.szabadidosrendezvenyek.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

 1. Munkaórák

A LBG a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén a LBG semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető.

VII. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vásárló választása szerint a "Kosárban" feltüntetésre kerül).

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a LBG és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára a LBG belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról a LBG a Vásárlót tájékoztatja.

A LBG fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a LBG a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az adásvételi szerződés a LBG és a Vásárló között nem jön létre, elsődlegesen olyan esetekben, mikor a Vásárló - a LBG információs rendszere hibájából - véletlenszerűen/hibásan feltüntetett áron rendeli meg a terméket. Ilyen esetekben a LBG-nek jogában áll elállni a szerződéstől azután is, hogy a Vásárló megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. A LBG ilyen esetben értesíti a Vásárlót a történtekről. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:

 • A termék ára első ránézésre helytelen
 • A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van;
 • A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 • A LBG felhívja a figyelmet, hogy előfordulhat, az információs rendszer az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, a Vásárló köteles kapcsolatba lépni a LBG-el az ár ellenőrzése érdekében.

A LBG érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre:

 • A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 • A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 • A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 • Ha a LBG tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és a LBG a Vásárló ily módon történő szerzését jogalap nélküli gazdagodásnak tekinti.

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

 1. a LBG által működtetett weboldalon keresztül 0-24 órában, a hét bármely napján : Bolt-jegyvásárlás; vagy
 2. e-mailben, amit az info@szabadidosrendezvenyek.hu  emailcímre kell elküldeni 
 3. A LBG munkatársainál telefonon Hétfőtől péntekig 10-14 óra között.

A LBG azt javasolja, hogy a weboldalon történő megrendelés leadásakor a Vásárló jelentkezzen be a regisztrált felhasználói fiókjába. A nyilvános hozzáféréssel történő bejelentkezéskor a LBG azt javasolja a Vásárlóknak, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzenek ki a LBG fiókjukból.

A Vásárlónak elküldött emailben megtalálható a pontos kiszállítás idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók.

 1. Fizetési módok

A LBG saját döntése alapján a következő FIZETÉSI LEHETŐSÉGEKET kínálja fel:

 1. banki átutalás;
 2. Paypal fizetési mód
 3. személyes befizetés a cég székhelyén előre egyeztetett időpontban. 

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a LBG részéről jóváírásra, a termék a LBG tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át a LBG-re.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja.

A LBG a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

 1. Kiszállítás
 2. Lehetőségek

A LBG a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve vagy elektronikus úton (digitális tartalom esetében) szállítja ki.

Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, a LBG nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért.

A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a www.szabadidosrendezvenyek.hu oldalon elérhetők.

 1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy - a LBG részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő - meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg.

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását.

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az info@lifeboardgame.com email címre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni a LBG részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben a LBG jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

 1. Szavatosság

A jótállási feltételek: minden termék mellé tartozik LBG TERMÉKGARANCIA, amely a termék mellé csomagolva megtalálható. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a Vásárló nem találja vagy elveszíti de mindenképpen szeretné magáénak tudni, akkor azt valamelyik elérhetőségen jelezze és emailben PDF formátumban elküldjük.

XII. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó.

A LBG a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

A LBG és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; Email: bekelteto.testulet@bkik.hu; Telefon: (1) 488 2131; Telefax: (1) 488 2186) fordulni, vagy Online Vitarendező (ADR / ODR) eljárást kezdeményezni. Ebben az esetben a Vásárló kapcsolatba léphet az ODR entitással.

A további lehetőségeket a XIII. pont tartalmazza.

A LBG azt javasolja Vásárlóinak, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba a LBG munkatársaival.

Ha a megállapodást magyar nyelven kötötték meg: Ha a megállapodást a Vevő számára egy másik nyelvre kell lefordítani, akkor a két nyelvi változat közötti eltérés esetén a magyar változat az irányadó.

Ezek az általános üzleti feltételek és azok részei 2020. január 20-án lépnek hatályba.

XIII. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36704222501
 • Internet cím: www.szabadidosrendezvenyek.hu
 • E-mail: info@lifeboardgame.com

A Vásárló szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a vásárló neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a vásárló panaszának részletes leírása, a vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a vásárló aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: https://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség ("meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása").

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU